Tâm hồn tròn và độ dâm dục thì không ai sánh bằng

Tâm hồn tròn và độ dâm dục thì không ai sánh bằng.
Thể loại:
Từ khóa: